Blog Image cover

 

Most recent
20/01/2017
20/01/2017

LÀNG TRẺ EM SOS

 “Tôi nghĩ không có gì tốt hơn là giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, tìm kiếm cho em một người mẹ, người anh, người chị, và […]
Previous Stories
09/02/2017
09/02/2017

Chương trình dành riêng cho khách hàng thân thiết

Phiếu quà tặng dành cho khách hàng giới thiệu máy thành công. Phiếu quà tặng dùng khi bảo trì. Phiếu quà tặng tặng cho người thân […]
20/01/2017
20/01/2017

LÀNG TRẺ EM SOS

 “Tôi nghĩ không có gì tốt hơn là giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, tìm kiếm cho em một người mẹ, người anh, người chị, và […]

FOLLOW US.
KEEP UP TO
DATE WITH LUX.

News & Events

We keep you posted with an archive of the most recent Lux news, events and press releases celebrating healthier living. Join us and stay connected to get all the updates about the ongoings at Lux our people and our culture.